Kryptowaluty Bitcoin Blockchain

Blockchain. Technologia walut kryptograficznych

Blockchain, czyli w języku polskim łańcuch bloków to rozwiązanie kryptograficzne pozwalające śledzić przebieg transakcji lub innych wydarzeń ze sobą powiązanych. Aktulanie blockchain najbardziej kojarzy się z kryptowalutami, ale ma też kilka innych zastosowań.

blockchain

Czym jest blockchain?

Zgodnie z definicją jest to baza danych: rozproszona, zdecentralizowana, oparta o architekturę P2P i nie posiadająca centralnego miejsca przechowywania danych. Blockchain jest wykorzystywany przede wszystkim jako forma rejestru na podstawie którego można prześledzić transakcje dotyczące danej jednostki (np. Ehtereum, akcji giełdowej, towaru).
Każdy block (blok danych) zawiera zapis transakcji z pewnego przedziału. Przedział ten może być określony terytorialnie, czasowo, ilościowo lub objętościowo (ilość bajtów). Przykładowo może zawierać zapis wszystkich transakcji na giełdzie między godziną 20:21 za 20:22. Blockchain jak sama nazwa wskazuje jest łańcuchem takich boków danych pozwalającym prześledzić jednostkę od momentu wprowadzenia jej do obrotu (np. wydobycie jednostki waluty kryptograficznej, wprowadzenie akcji na giełdę), aż po ostatnia zanotowaną transakcję.

Blockchain jako podstawa transakcji walut kryptograficznych

Blockchain został zaadaptowany dla walut nie posiadających jednego emitenta (wydobywanych) gdyż pozwala z jednej strony zabezpieczyć użytkowników przed oszustami i zapewnia stabilną pewność transakcji, z drugiej zaś gwarantuje im anonimowość i niezależność od emitenta. System jest bardzo odporny na potencjalne ataki i w dużej mierze odpowiada za sukces walut kryptograficznych.

Księgowość typu Blockchain?

Łańcuch bloków ma bardzo szerokie możliwości zastosowania w systemach księgowych i rachunkowych. W każdym zamkniętym systemie sprawdza się nieporównanie lepiej od tradycyjnych systemów księgowych i niektóre organizacje testowały wprowadzenie rozwiązań typu blockchain by uniknąć błędów, pomyłek i niesprawdzalności danych. Potencjalnie możliwe byłoby nawet utworzenie takiego systemu dla całego kraju, na razie to jednak odległa przyszłość.

Blockchain i rozliczenia giełdowe

Giełdy papierów wartościowych i innych dóbr mogą działać w oparciu o blockchain, potrzebują jednak scentralizowanego zarządu by potwierdzić podstawowe transakcje, a więc wprowadzenie danej wartości na giełdę (np. wejście na rynek akcji nowej firmy) i wycofanie jej z giełdy. Wystarczy jednak by wejście/wyjście zostało potwierdzone, a rozproszony system P2P będzie sprawnie rejestrował wszystkie transakcje giełdowe i nie dopuszczał do błędów czy oszustw.Blockchain jako system rejestracji oparty o szyfrowanie ma duży, na pewno nie całkiem jeszcze wykorzystany potencjał.

Kryptowaluty.Club | 2018